Услуги

Авторски надзор

Авторски надзор и контрол

Eldi Sign Interior

ГАРАНТИРАНО Ще Ви помогнем, като следим отговорно и контролираме цялостния процес на ИЗПЪЛНЕНИЕ!

Планирането, организирането и изпълнението на ремонтните дейности е отговорен и сложен процес, който става изключително труден, със все по – сериозния дефицит от специалисти, останали на нашия пазар. Намирането на правилните хора и професионално подготвени бригади, днес коства много време, търпение, усилия и средства. За жалост, у нас всеки втори се представя за „майстор“, а всеки трети – за ненадминат „световен специалист“, който в последствие и за наша зла участ се оказва, “БАШ МАЙСТОР” и образно казано ни „ТУРЯ ШАПКАТА..“ като изчезава от хоризонта, обикновено с солидна предплата, а често и с пълното плащане на цялата услуга от лековерни, добри клиенти и платци, обикновено бързащи много със сроковете по реализацията на проекта, притиснати от различни по род обстоятелства, или чисто човешко нетърпение.. Много от така наречените „ СПЕЦИАЛИСТИ„ нямат реална и обективна представа за собствените си професионални възможности, не познават съвременните иновативни технологични и производствени практики и не притежават адекватен и релевантен критерии за това, какво е качествено и прецизно изпълнена работа, както и какво е да се работи по график и верме за определена техническа операция.

РЕЗУЛТАТЪТ: Разбити мечти, изхабени нерви и изгубени пари…много пари! Нашите дългогодишни връзки с проверени от нас и утвърдени във времето изпълнители, могат да Ви спестят всичко това, както и да гарантират прецизен контрол и надзор по отношение реализация на всяко проектното решение, независимо от неговата специфика и сложност. Отговорния и сериозен авторският надзор, който предлагаме като допълнителна услуга, е още един фактор, който подсигурява изпълнението на одобрения проект, качествено, в срок и на разумна – адекватна със сложността на заданието цена, без пилеене на излишни средства и без злоупотреба с доверието на инвеститорите.

Добавена стойност

Предимства на нашата услуга

Планирайте безплатно посещение
на специалист
на телефон: +359 885 393 439

Изпратете запитване